Whole Spices

Prpducts List

 • 1. Rai
 • 2. Khamani Rai
 • 3. Rai Kuriya
 • 4. Methi
 • 5. Methi Kuriya
 • 6. Jeeru
 • 7. Variyali
 • 8. Pili Sarso
 • 9. Tal
 • 10. Tal Black
 • 11. Ajmo
 • 12. Suva Dana
 • 13. Dhana
 • 14. Ambli
 • 15. Taj
 • 16. Taj Cigar
 • 17. Elaichi
 • 18. Elacha
 • 19. Kokam
 • 20. Kokam Na Ful
 • 21. Vaghariya Marcha
 • 22. Tamal Patra
 • 23. Lakhanavi Variyali
 • 24. Kashmiri Red Chilli
 • 25. Khaskhas
 • 26. Jayfal
 • 27. Javantri
 • 28. Mari
 • 29. Laving
 • 30. Badiyan
Rai
Methi
Jeeru
Sarso
Ajmo
Taj Cigar
Elaichi
Kashmiri Red Chilli
Jayfal
Laving